ನೂರಾರು ಕೋ‍ಟಿ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಸಿಎಂ

ನೂರಾರು ಕೋ‍ಟಿ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಸಿಎಂ

Leave a Reply