ನಾನು ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಂತೆ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯೂ ಗೊತ್ತು, ಭೇದಿಸುವುದೂ ಗೊತ್ತು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಉದಯವಾಣಿ 12-03-2012, ಪುಟ 1