ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಿಸ್ಟ್ರಾನ್‌ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟೆದ್ದೇನೆ: ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಿಸ್ಟ್ರಾನ್‌ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟೆದ್ದೇನೆ: ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

Leave a Reply