ದಿವಂಗತ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ 61ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ’ಅನಂತ ನಮನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿಎಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು

ದಿವಂಗತ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ 61ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ’ಅನಂತ ನಮನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿಎಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು

Leave a Reply