ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಮಾದಾರ ಗುರುಪೀಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮುಖಂಡರುಗಳ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಇಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಮಾದಾರ ಗುರುಪೀಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮುಖಂಡರುಗಳ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಇಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply