ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಂದ ಪೂಜೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಂದ ಪೂಜೆ.

Leave a Reply