ಖ್ಯಾತ ಜೋತಿಷಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ

ಖ್ಯಾತ ಜೋತಿಷಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

vk3

Leave a Reply