ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ * ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ – ಬಿಎಸ್‍ವೈ 3ನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್

ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ * ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ – ಬಿಎಸ್‍ವೈ 3ನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್

Leave a Reply