ಕೊವಿಡ್ 19 ನಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಿಎಂ. ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಗೆ ಮನವಿ

ಕೊವಿಡ್ 19 ನಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಿಎಂ. ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಗೆ ಮನವಿ

Leave a Reply