ಕೊವಿಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 2500 ಹಾಸಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಖಾಸಗಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೂಚನೆ