ಕೊವಿಡ್‌ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 50% ಬೆಡ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ, ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ

ಕೊವಿಡ್‌ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 50% ಬೆಡ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ, ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ

Leave a Reply