ಕೊರೋನಾ ಗೆದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕೆಲವು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್

ಕೊರೋನಾ ಗೆದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕೆಲವು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್

Leave a Reply