ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲ ವಿವಾದ : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಿಎಂ

ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲ ವಿವಾದ : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಿಎಂ

Leave a Reply