ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಬೈಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಬೈಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

Leave a Reply