ಓಬಳಾಪುರಂ ಗಣಿ ವಿವಾದ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯ

ಓಬಳಾಪುರಂ ಗಣಿ ವಿವಾದ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ ವರದಿ

pv13

Leave a Reply