ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಸಿಎಂ ಡೀವಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾರೆ: ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 27-12-2011, ಪುಟ 12