ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (ಜುಲೈ27), ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗೆ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಿರುವ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ.

ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (ಜುಲೈ27), ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗೆ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಿರುವ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ.

Leave a Reply