ಅಂತಃ ಕಲಹದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸ್ ತೀವ್ರ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ – ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

ಅಂತಃ ಕಲಹದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸ್ ತೀವ್ರ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ – ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವರದಿ

BSY

Leave a Reply