ಮಳೆಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಭೇಟಿ

ವಿಜಯವಾಣಿ 11-9-2017 , ಪುಟ 3