ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ.ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 11-8-2017 , ಪುಟ 5