ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜತೆ ಮಹದಾಯಿ ಚರ್ಚೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 6-8-2017 , ಪುಟ 8 1