ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಉದಯವಾಣಿ 2-5-2016 , ಪುಟ 2 2
ಉದಯವಾಣಿ 2-5-2016 , ಪುಟ 2 2
CLOSE
CLOSE