ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಉದಯವಾಣಿ 12-1-2018 , ಪುಟ 2 2
CLOSE
CLOSE