43 ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೋಜನಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸತ್ಕಾರಕೂಟ