ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೂರ್ಖ; ಕಮಿಷನ್ ಏಜಂಟ್

ಉದಯವಾಣಿ 10-11-2017 , ಪುಟ 14